aWARD

De aWARD is een klascompetitie in de 1ste graad waarin een aantal schoolattitudes centraal staan.

De W staat voor "woord vragen" en betekent dat een leerling steeds zijn/haar beurt afwacht om zijn/haar zegje te doen in de klas. Storende opmerkingen blijven achterwege.

De A staat voor "attitude" of "anti-pesthouding". De leerling zorgt mee voor een vriendelijke en respectvolle sfeer in de klas.

De R staat voor "op tijd in de rij" maar betekent ook stipt zijn. In de competitie gaat het over 2 weken per schooljaar waar de 2 klassen die het snelst perfect in de rij staan, punten verdienen.

De D staat voor "discipline". Hier haalt een leerling een goede score wanneer die alle schoolregels en afspraken naleeft. Sancties moeten vermeden worden.

© Copyright 2022 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden