Aanmeldingen voor 1A en 1B voor het schooljaar 2024-2025

Net zoals heel wat andere scholen in de ruime rand rond Antwerpen, hebben ook alle secundaire scholen van Borsbeek, Boechout, Edegem en Mortsel zich aangesloten bij het digitale platform Meldjeaan Antwerpen.be. Ook voor onze school zullen de aanmeldingen dus via deze weg verlopen.


Je zal kunnen aanmelden tussen 25 maart en 19 april. Het moment van aanmelding speelt daarbij geen rol. Je kan dus gerust de tijd nemen om je schoolkeuze te bepalen.

Hieronder informeren we je stap voor stap over de aanmeldprocedure.

1

Aanmelden

Wanneer?
- Maandag 25 maart 2024 vanaf 9.30 uur tot en met vrijdag 19 april 2024 om 17 uur.
- Het tijdstip waarop je je kind binnen deze periode aanmeldt, heeft geen invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Je kan dus rustig je tijd nemen. 

Heb je voorrang?
- Ook als je kind voorrang heeft, meld je aan tussen 25 maart en 19 april. We werken met één periode waarin alle kinderen worden aangemeld:
- Duid tijdens het aanmelden aan dat je voorrang hebt.
- Je kan je kind alleen aanmelden met voorrang als er al een zus of broer ingeschreven is of als één van de ouders op de school werkt. Opgelet! Broer en zus zijn betekent meer dan dezelfde ouders hebben.

De voorrang geldt voor:
- broers en zussen die twee gemeenschappelijke ouders hebben en al dan niet op hetzelfde adres wonen;
- halfbroers en halfzussen die één gemeenschappelijke ouder hebben en al dan niet op hetzelfde adres wonen;
- kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (bv. stiefbroers en stiefzussen).

Voor welke scholen meld je aan?
- Meld je voor meerdere scholen aan om je kansen op een plaats te vergroten.
- Zet de scholen altijd in volgorde van voorkeur.
- Heb je recht op voorrang? Meld je kind dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plaats. Als dit niet jullie favoriete school is, dan plaats je deze school lager op jullie voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waarvoor je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plaats krijgt toegekend in een school die hoger op jullie voorkeurslijst staat.
- Overweeg je keuze zorgvuldig. Bekijk samen met je kind het studieaanbod in de hogere jaren. Op www.onderwijskiezer.be vind je meer info over de verschillende studierichtingen en scholen. Je kind kan er ook een test doen om te ontdekken waar zijn of haar interesses liggen.

Hoe meld je aan?
- Surf naar meldjeaan.antwerpen.be en klik op ‘Meld hier aan voor het eerste jaar van het gewoon secundair onderwijs’.
- Kies een gebruikersnaam en paswoord wanneer je je kind aanmeldt. Bewaar je gebruikersnaam en paswoord. Je hebt deze nodig als:     
- je je gegevens wil nakijken
- je je gegevens wil veranderen. Dat kan tot en met vrijdag 19 april 2024 om 17 uur.
- je het resultaat van je aanmelding wil bekijken.
- Volg de stappen op het scherm. Geef zeker een correct gsm-nummer op en een e-mailadres dat je actief gebruikt. Heeft je kind recht op voorrang in een van de gekozen scholen? Duid dit dan zeker aan! 

2

 Je krijgt een e-mail

Op woensdag 8 mei 2024 krijg je een e-mail en een bericht in je postvak op meldjeaan.antwerpen.be. Daarin staat of je je kind kan inschrijven. Als je geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvang je ook een brief. Heb je die dag geen e-mail of bericht ontvangen? Contacteer dan de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

Kreeg je geen school van je voorkeur? Wat dan?
Als er geen plaats is voor je kind in de scholen van jouw voorkeur, dan sta je automatisch op de wachtlijst van die scholen. Er kan altijd nog een plaats vrijkomen voor je kind. De school contacteert je en is daarbij verplicht de volgorde van de wachtlijst te respecteren. Geef daarom bij het aanmelden zeker een correct telefoonnummer en een e-mailadres op. De wachtlijst geldt tot 7 oktober 2024.

Vanaf 8 mei 2024 om 12 uur vind je op meldjeaan.antwerpen.be in welke scholen er nog vrije plaatsen zijn. Inschrijven in die scholen kan vanaf 14 mei 2024 om 9 u.

3

Schrijf je kind in

Als je kind is aangemeld, is het nog niet ingeschreven. Je moet je zoon of dochter nog inschrijven in de school die vermeld staat in het bericht dat je ontvangt.

Wanneer?
Tussen dinsdag 14 mei 2024 en maandag 10 juni 2024. Let op: je ticket vervalt na 10
juni!

Hoe?
Contacteer de school die wordt vermeld in het bericht of de e-mail. De school informeert je hoe je je kind kan inschrijven.
Als je een plaats krijgt op onze school, zullen wij je zelf contacteren. We bezorgen je via mail een digitale link waarmee je een afspraak kan maken voor de inschrijving op woensdag 22 mei 2024 tussen 13 u. en 20.30 u.

4

Extra info

Meld je aan voor 1A of 1B?
Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs behalen, melden aan voor 1A. Slechts uitzonderlijk kunnen zij aanmelden voor 1B (alleen mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad, die bij voorkeur advies vraagt aan het CLB van de lagere school).

Kinderen die hun getuigschrift basisonderwijs niet behalen, melden aan voor 1B.

Kinderen die nog niet zeker zijn of ze hun getuigschrift zullen behalen, melden aan voor zowel 1A als 1B.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Na de aanmeldperiode geeft een deurwaarder elk kind een willekeurig nummer, per school waarvoor het aangemeld is.

Kinderen met voorrang krijgen eerst een plaats in de school waar ze voorrang hebben, dan volgt de rest van de kinderen.

Kinderen met het laagste nummer krijgen als eerste een plaats. Eerst krijgt nummer 1 een plaats, dan nummer 2, dan 3 ... tot alle plaatsen van de school zijn opgevuld.

Een kind dat op meerdere scholen een plaats heeft, krijgt enkel een plaats op de school die het hoogst op zijn of haar voorkeurslijst stond. Alle scholen die lager staan dan de school waar je kind een plaats heeft, vallen weg

Om nog meer kinderen hun eerste keuze te geven, werken we met een extra stap. In een laatste ronde bekijkt het programma of er keuzes zijn die elkaar blokkeren: kregen er kinderen een ticket in elkaars eerste school van voorkeur? Dan worden die tickets automatisch geruild.

Heb je nog vragen? Je kan ons steeds contacteren via info@ritatechnologie.be.


© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden

Landing Page Software