Doorstroom

Biotechnologische en Chemische STEM-wetenschappen (BCW)
Technologische Wetenschappen en Engineering (TWE)
Mechatronica (MTC)

BIOTECHNOLOGISCHE EN CHEMISCHE STEM-WETENSCHAPPEN
#ProefjesEnExperimenten #Studeren #WetenschappenDit is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod.

Wetenschappen en algemene vakken zijn belangrijke componenten. De wiskundige en wetenschappelijke theorie en technieken worden getoetst aan de werkelijkheid. Deze richting is de perfecte voorbereiding voor een studie in het hoger onderwijs van het niveau professionele of
academische bachelor binnen het studiegebied Chemie.

Lessentabel

ALGEMENE VORMING 2DE GRAAD 3DE GRAAD
Godsdienst 2u 2u
Nederlands 4u 3u
Frans 3u 2u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u
Aardrijkskunde 1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Informatica 1u/- 1u/-
Leren en leven 1u 1u
Wiskunde 5u 5u
Jouw keuze in BCW
Biotechnologische en Chemische
STEM-wetenschappen
11u/12u 12u/14u
Biologie | |
Chemie||
Fysica||
Biotechnologische wetenschappen||
TOTAAL 32u 32u

TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN EN ENGINEERING
#Wiskundeknobbel #GraagStuderen #IngenieurInSpe


Technologische Wetenschappen & Engineering is een sterke en theoretische doorstromingsrichting. In deze studierichting ligt de nadruk op zowel algemene als theoretisch-technische vakken.

Aan de talenkennis en de taalvorming wordt aandacht besteed in functie van analyse en rapportering bij het specifieke deel.

Het theoretisch-technisch deel is erg wiskundig en wetenschappelijk. De studierichting stelt de leerlingen in staat om succesvol studies hoger onderwijs van het niveau academische bachelor aan te vatten en is de perfecte voorbereiding voor een ingenieursopleiding.

Lessentabel

ALGEMENE VORMING 2DE GRAAD 3DE GRAAD
Godsdienst 2u 2u
Nederlands 4u 3u
Frans 3u 2u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u
Aardrijkskunde 1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Informatica 1u/- 1u/-
Leren en leven 1u 1u
Wiskunde 5u 8u
Jouw keuze in TWE2DE GRAAD3DE GRAAD
Technologische Wetenschappen
en Engineering
11u/13u 11u/13u
Biologie||
Chemie||
Fysica||
Elektriciteit||
Mechanica||
Optie Engineering / IT|
TOTAAL 32u 32u

MECHATRONICA
#ToegepasteTheorie #ProgrammatieEnAutomatisatie #Studeren

Mechatronica is een theoretische doorstromingsrichting. Ook in deze studierichting ligt de nadruk zowel op algemene als theoretisch-technische vakken. Wiskunde en toegepaste wetenschappen maken deel uit van deze richting.

Daarnaast stimuleren we het inzichtelijk en creatief denken in de wereld van de informatietietechnologie, elektromechanica en elektronica. De studierichting stelt de leerlingen in staat om om de leerlingen in staat te stellen om succesvol hoger onderwijs van het niveau professionele
bachelor binnen de domeinen elektronica, informatica en elektromechanica aan te vatten.

Lessentabel

ALGEMENE VORMING 2DE GRAAD 3DE GRAAD
Godsdienst 2u 2u
Nederlands 4u 3u
Frans 3u 2u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u
Aardrijkskunde 1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Informatica 1u/- 1u/-
Wiskunde 5u 5u
Jouw keuze in MTC 2de graad 3de graad
Biotechnologische en Chemische
STEM-wetenschappen
13u/15u
Bio/chemie |
Fysica|
Mechanica|
Elektriciteit|
Elektronica|
TOTAAL 32u

Lessentabel 3de graad BCW

ALGEMENE VORMING 5BCW 6BCW
Godsdienst 2u 2u
Nederlands 3u 3u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u
Aardrijkskunde 1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Wiskunde 5u 5u
MEAV 1u -
Informatica 1u 1u
Jouw keuze in BCW 12u 13u
Biologie
Chemie
Fysica
Biotechnologische wetenschappen
TOTAAL 32u 32u

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden