Ouderraad

In onze school is al jaren een oudervereniging actief. De werking ervan is echter bij heel wat ouders nog te weinig of zelfs helemaal niet gekend.

Onze ouderraad stelt zich tot doel om een vlotte dialoog te onderhouden hetzij op gang te brengen tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en alle betrokken ouders anderzijds. De ouderraad is daarnaast ook de ideale gelegenheid om andere ouders te leren kennen en creëert de mogelijkheid een extra betrokkenheid te bewerkstelligen tussen de ouder – zoon/dochter en de school.

Als ouderraad blijven wij niet bij de pakken zitten. Op regelmatige tijdstippen organiseren we een aantal activiteiten en steken een handje toe bij initiatieven van de school.

De opbrengsten van die acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen. Elk jaar wordt met die opbrengst wat aangekocht, en dit in overleg met de directie en de leerkrachten. De ouderraad is ook actief op andere terreinen, al dan niet vaak achter de schermen. Denken we maar aan de logistieke ondersteuning bij bepaalde schoolactiviteiten, medeorganisatie van het restaurant op de Sint-Rita Campus Technologie-opendeurdag.

Maar… de boog kan niet altijd gespannen staan… Zoals al aangehaald, is de ouderraad de gelegenheid bij uitstek om andere ouders te leren kennen, ook buiten de vergaderingen om. Tijdens de vergaderingen of activiteiten is er steeds de nodige portie humor aanwezig. Traditiegetrouw wordt er ook elk jaar een bowlingavond georganiseerd. Je ziet dat er ook aan de ontspanning wordt gedacht!

Al verschillende jaren kunnen we rekenen op onze ‘helpende handen’: ouders die geen volledig engagement binnen de ouderraad wensen, maar wel af en toe een handje willen toesteken of meewerken aan een bepaalde activiteit. Ook die personen ontvangen we uiteraard met open armen.

Wij streven er bovendien naar om elke richting en elke graad zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zien in de ouderraad. Heb je zin om lid te worden? Geef dan een seintje aan een van onze leden of vul het contactformulier in en je wordt volledig vrijblijvend uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering.No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden