Basiszorg

Onze school kiest voor een zo breed mogelijke basiszorg en toetst al haar pedagogische en didactische maatregelen aan de principes van universeel leren (UDL). Wat noodzakelijk is voor sommigen (bijv. omwille van hun leerstoornis) maar ook goed blijkt te zijn voor iedere leerling, wordt een afspraak op schoolniveau en hoort bij de ‘preventieve basiszorg’.

De keuze voor een elektronische leeromgeving als Smartschool , alsook de keuze voor permanente evaluatie komt tegemoet aan extra ondersteuning waar heel wat leerlingen baat bij hebben.

De leerlingen krijgen een overzicht van de benodigdheden van het 1e jaar.

Men gebruikt een vast lettertype voor de documenten (Verdana 12 of Arial 12). Ook taken en toetsen krijgen een herkenbare lay-out.

Alle opdrachten worden links op het bord geschreven (en blijven daar zolang mogelijk staan).

Toetsen worden zoveel als mogelijk voorgedrukt. (geen overschrijftaken)

Taken moeten niet eigenhandig geschreven zijn, maar mogen op PC ( met spelcontrole) uitgewerkt worden.

Correct ingevulde werkboeken worden op het einde van het hoofdstuk gepubliceerd.

Taken en/of toetsen worden klassikaal verbeterd, of via verbetersleutels.

Er worden geen schrijffouten aangerekend in de vakken, wel bij toetsen van spelling en grammatica. Spellingfouten worden wel aangeduid, men streeft immers naar een correcte spelling.

De zorgklas (bij examens en eindproeven) is toegankelijk voor wie er baat bij heeft.

Vakleraren geven studietips en stimuleren het gebruik van overhoor- en oefenprogramma’s.

Alle leerlingen krijgen voldoende tijd bij toetsen/examens (al dan niet via tijdsklas).

Er is de mogelijkheid van inhaallessen, ’s middags of op het einde van de schooldag. Ook (individuele) studiebegeleiding wordt georganiseerd.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden

Offline Website Maker