Opvoedingsproject

"Hoofd, hart en handen"

Onze school richt zich tot jou, jongen of meisje, omwille van je technische, wetenschappelijke of wiskundige interesse. We bieden je een ruime waaier van studiemogelijkheden aan die gericht zijn op doorstroming naar bacheloropleidingen of op directe toegang tot de arbeidsmarkt, zowel na het 6de leerjaar van de lagere school als na één of meerdere jaren secundair onderwijs.

Je bent de som van de keuzes die je maakt

Onze school biedt een veelzijdig en eigentijds pakket aan: een degelijke algemene vorming en een doorgedreven technische opleiding, op gelijke tred met de snel evoluerende hedendaagse technologieën.

Mede dankzij de persoonlijke begeleiding en de toekomstgerichte oriëntatie van onze leerkrachten en ons CLB zal je ongetwijfeld inzicht krijgen in je eigen sterke en zwakke punten en zo bekwaam worden om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken voor een studierichting die in je concrete interessesfeer ligt.
De theoretische richtingen geven toegang tot vele professionele en academische bacheloropleidingen.

Het verleden leert ons dat de stap naar de arbeidsmarkt voor de leerlingen uit de meer praktijkgerichte richtingen eenvoudig te nemen is. Daarvoor onderhouden we een intensieve samenwerking met de verschillende bedrijfstakken waarbinnen je later tewerkgesteld zal worden.

Het maakt niet uit hoeveel fouten je maakt, als je maar nooit opgeeft!

Het domein wetenschappen en techniek is een zeer krachtige leeromgeving. Daarnaast vraagt wetenschap en techniek ook een rijke didactiek. Dit alles staat garant voor een hoge leerlingenbetrokkenheid.

Projectmatig werken is van dit alles een voorbeeld. Projectmatig werken betekent over vakken heen zien (interdisciplinair), door te werken in een authentieke context en door systematisch gebruik te maken van stappenplannen. Je leert zo je leerkansen te benutten in diverse situaties.

Doorheen je schoolloopbaan bieden we je een doorgedreven begeleiding bij het verwerven van een goede leerhouding en het op zoek gaan naar je eigen studiemethode.

De opdracht leerlingen te ‘leren leren’ is een opdracht van het hele team. Zowel op leerling- en klasniveau als op schoolniveau nemen we initiatieven. Leren leren zit ingebed in elk vak maar krijgt ook vorm in persoonlijke remediëringsplannen, themalessen en in de studiekeuzebegeleiding.

Niet enkel “leren leren”, maar tevens “leren (samen)leven”.

Doorheen de jaren werken we samen met jou aan een diepgaande pedagogische benadering bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Als katholieke dialoogschool stellen we ons actief open voor de dialoog over zingeving en waarden vanuit onze christelijke inspiratiebron. We willen ons actief inzetten voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is.

Onze school ondersteunt je in je groei naar volwassenheid, weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Directie en personeelsleden zijn de mededragers van dit opvoedingsproject. Onze school waarborgt een open communicatie met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen in de schoolgemeenschap.

Ons opvoedingsproces vindt plaats in een sfeer van wederzijds respect voor elkaar en voor anderen, ongeacht achtergronden of individuele verschillen. We streven ernaar al je talenten te ontwikkelen door je aan te spreken op inzicht, creativiteit, handigheid en doorzettingsvermogen en zin voor verantwoordelijkheid.

Dat alles wordt aangevuld met een gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten in binnen- en buitenland, city-trips, film en theaterbezoeken, sociaal gerichte projecten, bedrijfsbezoeken, kijk-en werkstages, studiereizen, …. Regelmatig staan projecten in de kijker in verband met milieu, politiek, gezondheid, ….

Zo word je een zelfbewust iemand, iemand die rekening kan houden met de ontwikkelingen bij zichzelf en anderen, in de samenleving en in de wereld, op vlak van mens en techniek…

Kortom: iemand met hoofd, hart en handen!

MOBILE FRIENDLY

No special actions required, all sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site, it will adapt automagically.

IT'S EASY AND SIMPLE

Cut down the development time with drag-and-drop website builder. Drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

TRENDY WEBSITE BLOCKS

Choose from the large selection pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, slider, responsive image gallery with, parallax scrolling, sticky header and more.

© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden