Schooluren

Middagpauze

De leerlingen van de eerste en tweede graad blijven in de school eten, tenzij de ouder(s) de toelating geven om thuis te komen eten. In de refter kunnen de leerlingen koude en warme dranken en gezonde versnaperingen bekomen.

Afwezig of te laat op school

Als je afwezig bent verwittigen je ouder(s), in de mate van het mogelijke, voor 9u00 de school. Als je na een afwezigheid terug op school komt, breng je een afwezigheidsformulier uit je agenda mee waarop je ouder(s) je afwezigheid verantwoorden. Als je drie dagen of langer ziek was, breng je een doktersattest mee.

Als je te laat op school komt, meld je je op de receptie voor je naar de klas gaat. Laat de „te laat melding” handtekenen door je ouder(s).

Lesuren

8u25-9u15 1ste lesuur
9u15-10u05 2de lesuur
PAUZE
10u20-11u10 3de lesuur
11u10-12u00 4de lesuur
Middagpauze
13u00-13u50 5de lesuur
13u50-14u40 6de lesuur
PAUZE
14u55-15u45 7de lesuur
15u45-16u35 8ste lesuur

© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden