Visie

De krachtlijnen van het zorgbeleid in onze school

Zorg is een essentieel onderdeel van onze opdracht. In de visietekst Missie (DSKO) geeft ons schoolbestuur de krachtlijnen weer die ook in onze school het zorgbeleid bepalen. Ook in Referentiekader voor het opvoedingsproject is ‘zorg dragen’ één van de vier pijlers waarop we ons onderwijs vorm moeten geven.

Onze school heeft een traditie in zorg. Een zorgbeleid start niet vanuit het niets. De opdracht vandaag is om dit verder te ontwikkelen mee in het kader van het M-decreet.

Zorgen moet je doen, niet maken!

  1. De kern maar ook de kracht van ons zorgbeleid bestaat eruit dat we focussen op talenten. Mogelijkheden zien in leerlingen, geloven in de groeikracht van jongeren, samen met hen hun grenzen verleggen. Onze ervaring leert dat de wereld van wetenschap en techniek een krachtige leeromgeving is. Jongeren ontdekken hiermee hun talenten.
  2. We zetten in op veilig, aangenaam (welbevinden) en boeiend (betrokkenheid) schoolklimaat als noodzakelijke groeibodem voor het ontwikkelen en leren bij onze jongeren.
  3. De kleinschaligheid van onze school maakt dat we de relatie leerkracht – leerling ten volle kunnen uitspelen, we geloven sterk in de (groei)kracht van de relaties. Ook de relaties tussen leerlingen onderling verdient onze aandacht.
  4. We hanteren een brede definitie van zorg. We omschrijven „zorg‟ als alle initiatieven die erop gericht zijn dat alle leerlingen het goed stellen op school, als „lerende‟ (leerzorg) én als „persoon‟ (socio-emotionele zorg). Wat betekent dat zorg een taak van alledag is van iedereen in het schoolteam.
  5. Onze school kiest voor een zo breed mogelijke basiszorg en toetst al haar pedagogische en didactische maatregelen aan de principes van universeel leren (UDL). Wat noodzakelijk is voor sommigen (bijv. omwille van hun leerstoornis) maar ook goed blijkt te zijn voor iedere leerling, wordt een afspraak op schoolniveau en hoort bij de ‘preventieve basiszorg’.

© Copyright 2023 Sint-Rita Campus Technologie - Alle rechten voorbehouden